Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Wanneer wordt mijn huur aangepast?

De huur kan op verschillende momenten worden verhoogd of verlaagd. Huurders in een sociale huurwoning met een kale huur boven € 575,03 (prijspeil 2023) én een laag inkomen hebben in 2023 of 2024 mogelijk recht op huurverlaging.

1. Jaarlijkse huuraanpassing 
Per 1 juli vindt de jaarlijkse huuraanpassing van de kale huur plaats. De rijksoverheid stelt jaarlijks het maximale huurverhogingspercentage vast. U ontvangt voor 1 mei  de huuraanpassingsbrief met bijlagen. Hierin kunt u lezen welke huuraanpassing op u van toepassing is en hoe u eventueel bezwaar kunt maken.

2. Stook- en servicekosten 
Jaarlijks wijzigen de  stook- en servicekosten (indien noodzakelijk). Dit is alleen van toepassing als u als huurder maandelijks een voorschot in de huur betaalt voor stook- en servicekosten.

3. Nieuwe verhuring 
Bij het vrijkomen van een woning is het mogelijk dat de huurprijs wordt aangepast.

De overheid heeft de huurverhoging beperkt. Huurders worden zo beschermd tegen al te hoge huurprijsstijgingen, en tegelijkertijd krijgen verhuurders de mogelijkheid om de kosten die ook voor hen stijgen door onder meer de ontwikkeling van de inflatie, alsmede noodzakelijke investeringen in nieuwbouw en verduurzaming, te kunnen dekken.

​Huurders in een sociale huurwoning met een kale huur boven € 575,03 (prijspeil 2023) én een laag inkomen hebben in 2023 of 2024 mogelijk recht op huurverlaging. Meer informatie hierover vindt u op onze website bij 'huurverlaging 2023'.

Voor de overige huurders in een sociale huurwoning geldt:

  • geen huurverhoging als u in een woning woont met een energielabel E, F of G
  • een huurverhoging van 2,9% voor overige huurders

Voor huurders in een vrije sector woning geldt:

  • een huurverhoging van 4,1%

Dit geldt ook voor huurders van een parkeerplaats

Voor een corporatie is de huur de belangrijkste inkomstenbron om woningen te kunnen onderhouden, beheren en bouwen. Deze kosten stijgen jaarlijks.

Betaalbaarheid blijft een belangrijk uitgangspunt bij het vaststellen van de huur. Het vinden van de balans tussen betaalbaarheid en de opgaven die we moeten doen is een enorm dilemma.

De huurverhoging is noodzakelijk, zonder huurverhoging kunnen we de woningen niet onderhouden, beheren en nieuwe woningen bouwen.

 

 

Wijzigt uw huur en heeft u ons gemachtigd de huur automatisch te incasseren, dan hoeft u niets te doen. Vanaf 1 juli wordt de nieuwe huur automatisch van uw rekening afgeschreven. Betaalt u op een andere manier, zorg dan dat u vanaf 1 juli het correcte bedrag overmaakt.

U woon in een sociale huurwoning

Bent u het niet eens met ons voorstel tot huurverhoging? U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen een huurverhoging. Maak daarvoor gebruik van het bezwaarschrift op www.huurcommissie.nl of via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) op werkdagen van 8.00-20.00 uur.

Dit bezwaarschrift dient vóór 1 juli door ons ontvangen te zijn. Wij zullen dan beoordelen of uw bezwaar terecht is. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, verzoeken wij de Huurcommissie uitspraak te doen. Meer informatie vindt u op onze website www.baston.nl of www.huurcommissie.nl

U kunt bezwaar maken tegen uw huurverhoging als:

* de huur hoger wordt dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelstel. Dit geldt niet voor vrije sector woningen, parkeerplaatsen, garages en bergingen.

* het voorstel van uw nieuwe huurprijs niet aan de wettelijke eisen voldoet omdat er sprake is van formele fouten (zogenaamde vormfouten)

 

U woont in een vrije sector woning

U kunt een bezwaar tegen de huurverhoging rechtstreeks bij de huurcommissie indienen

Een verschil in huurprijs kan verschillende redenen hebben. Een reden kan zijn dat uw buren op een ander moment in de woning zijn gekomen en hierdoor een lagere of hogere huur heeft. De huurprijs wordt namelijk bij ingangsdatum van de huurovereenkomst opnieuw aangepast aan het op dat moment geldende beleid, maar er kunnen ook andere redenen zijn.

Maximaal redelijke huurprijs

Er is een landelijk woningwaarderingssysteem dat bepaalt hoeveel huur we maximaal voor een woning mogen vragen. Elke woning krijgt op basis van dit systeem punten. Bijvoorbeeld voor de afmeting van de woning en het energielabel. Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huur die wij op basis van de wet voor de woning mogen vragen. De wettelijke maximale huur wordt elk jaar aangepast door de overheid. Dit kan een verhoging of een verlaging zijn.

Streefhuren Baston Wonen

Binnen de wettelijke eisen, zoals de maximaal redelijke huurprijs, hebben we eigen beleid over hoe huurprijzen bepaald worden. Dit beleid kan jaarlijks aangepast worden. In ons huidige huurbeleid hebben we voor al onze woningen een zogenaamde streefhuur vastgelegd. Deze is bepaald op basis van de kwaliteiten van de woning, maar ook de benodigde inkomsten voor investeringen in ons woningbezit zoals onderhoud, renovaties, verduurzaming en nieuwbouw.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Een aantal jaren geleden mochten woningcorporaties een zogenaamde ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ vragen van de overheid. Die regeling wijkt af van de huidige mogelijkheid inkomensafhankelijke huurverhoging te vragen.

Baston Wonen heeft dat toen ook gedaan. De hoogte van het inkomen van het hurende huishouden bepaalde daarbij de hoogte van de huurverhoging. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de huurverhoging. Deze manier van huur verhogen passen we nu niet meer toe maar heeft er ook voor gezorgd dat er verschillen in huurprijzen zijn ontstaan.

Jaarlijkse huuraanpassing

De huurprijzen worden jaarlijks per 1 juli aangepast. Hiervoor gelden wettelijke kaders.

De huurverhoging is in 2023 door de overheid beperkt, huurders worden zo beschermd tegen al te hoge huurprijsstijgingen. Als corporatie hebben we met de huurverhoging een beperkte ruimte om noodzakelijke opgaven te doen. U kunt dan denken aan onderhoud, bouwen van nieuwe woningen en energiezuinig maken van bestaande woningen.

Nieuwe huurders

Als woningen leegkomen en opnieuw verhuurd worden, gaat de nieuwe huurder de streefhuur betalen. Dit noemen we ‘harmoniseren’. De nieuwe streefhuur kan zowel hoger als lager zijn dan de huur die de vertrokken huurder heeft betaald. Door het harmonisatiebeleid kunnen er verschillen in huurprijs ontstaan, vooral tussen woningen die al lang(er) door eenzelfde huurder gehuurd worden en woningen die onlangs verhuurd zijn aan een nieuwe huurder.

Verschil in kwaliteit van de woning

Woningen die op het eerste gezicht hetzelfde lijken kunnen toch verschillen in kwaliteit. Zo kunnen er bijvoorbeeld verschillen zijn in isolatie of dubbel glas die de kwaliteit van de woning vergroten.

Ook kunnen dezelfde woningen een ander energielabel hebben. Zo verliezen appartementen die op een hoek en onder het dak liggen in de winter bijvoorbeeld meer warmte dan tussenwoningen. Daardoor kunnen deze woningen een minder goed energielabel hebben. Verschillen bepalen meestal ook het verschil in de wettelijke maximale huren die we mogen vragen.