Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Wanneer wordt mijn huur verhoogd?

De huur kan op verschillende momenten worden verhoogd of verlaagd.

1. Jaarlijkse huurverhoging 
Per 1 juli vindt de jaarlijkse huurverhoging van de kale huur plaats. De rijksoverheid stelt jaarlijks het maximale huurverhogingspercentage vast. U ontvangt voor 1 mei  de huurverhogingsbrief met bijlagen. Hierin kunt u lezen welke huurverhoging op u van toepassing is en hoe u eventueel bezwaar kunt maken.

2. Stook- en servicekosten 
Jaarlijks wijzigen de  stook- en servicekosten (indien noodzakelijk). Dit is alleen van toepassing als u als huurder maandelijks een voorschot in de huur betaalt voor stook- en servicekosten.

3. Nieuwe verhuring 
Bij het vrijkomen van een woning is het mogelijk dat de huurprijs wordt aangepast.

  • Alle sociale huurwoningen (Daeb-woningen) krijgen geen huurverhoging.
  • Voor onze duurdere woningen (niet Daeb) passen we een gematigde huurverhoging van 2,4% toe conform de wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten. Daarbij toppen we af tot € 932,-.
  • Voor onze garages en parkeerplaatsen passen we de inflatievolgende huurverhoging toe van 1,4%.
  • Voor BOG (Bedrijfs Onroerend Goed) volgen we de contractuele afspraken of is de huurverhoging conform CPI.

De inkomsten van de huurverhoging zijn nodig om woningen te kunnen onderhouden en beheren en bouwen. Deze kosten stijgen jaarlijks.

Wijzigt uw huur en heeft u ons gemachtigd de huur automatisch te incasseren, dan hoeft u niets te doen. Vanaf 1 juli wordt de nieuwe huur automatisch van uw rekening afgeschreven. Betaalt u op een andere manier, zorg dan dat u vanaf 1 juli het correcte bedrag overmaakt.

Bent u het niet eens met ons voorstel tot huurverhoging? U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen een huurverhoging. Maak daarvoor gebruik van het bezwaarschrift op www.huurcommissie.nl of via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) op werkdagen van 8.00-20.00 uur.

Dit bezwaarschrift dient vóór 1 juli door ons ontvangen te zijn. Wij zullen dan beoordelen of uw bezwaar terecht is. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, verzoeken wij de Huurcommissie uitspraak te doen. Meer informatie vindt u op onze website www.baston.nl of www.huurcommissie.nl

U kunt bezwaar maken tegen uw huurverhoging als:

* de huur hoger wordt dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelstel. Dit geldt niet voor vrije sector woningen, parkeerplaatsen, garages en bergingen.

* het voorstel van uw nieuwe huurprijs niet aan de wettelijke eisen voldoet omdat er sprake is van formele fouten (zogenaamde vormfouten)

Dat kan verschillende redenen hebben. Een reden kan zijn dat uw buurman op een ander moment in de woning is gekomen en hierdoor een lagere of hogere huur heeft. De huurprijs wordt namelijk bij ingangsdatum van de huurovereenkomst opnieuw aangepast aan het op dat moment geldende beleid.