Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen

 

Huurders in een sociale huurwoning met een kale huur boven 575,03 en een laag inkomen hebben in 2023 of 2024 mogelijk recht op huurverlaging

Wie krijgt huurverlaging?
U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

  • U woont op 1 maart 2023 in uw sociale huurwoning.
  • Uw kale huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
  • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
  • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

Moet ik zelf iets doen?
Voor 1 juni 2023 ontvangen alle huurders die voor een huurverlaging in aanmerking komen, op basis van het inkomen in 2021, van ons een brief met een voorstel. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. De Belastingdienst controleert of u in aanmerking komt.

De huurverlaging
De nieuwe huur wordt € 575,03 per maand. Het gaat om uw kale huur, ook wel netto huur genoemd. Dat is de huur zonder bijkomende kosten zoals servicekosten.

Gevolgen voor de huurtoeslag
Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. U kunt een proefberekening maken via toeslagen.nl. Geef uw nieuwe huur en uw eventueel gewijzigde inkomen door aan Belastingdienst/Toeslagen via toeslagen.nl. U kunt ook bellen met de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Baston Wonen geeft uw huurverlaging ook door aan de Belastingdienst.

Wat als uw inkomen na 2021 is gedaald?
Is uw inkomen gedaald of uw huishouden veranderd waardoor u nu binnen de grenzen voor huurverlaging valt, dan kunt u schriftelijk tot en met 31 december 2024 bij ons een huurverlaging aanvragen. Stuur volgende stukken per post of mail naar ons:

  • schriftelijk verzoek tot huurverlaging. Hiervoor kunt dit formulier gebruiken of bij ons opvragen.;
  • Salarisstroken of uitkeringsspecificaties van de laatste 6 maanden van alle leden van het huishouden van 27 jaar of ouder óf een bewijs van de boekhouder als u ondernemer bent;
  • verklaring van de huidige samenstelling van uw huishouden met geboortedatums. U kunt dit zelf opstellen en ondertekenen.

Wilt u een aanvraag indienen? Dan kan dit via incasso-at-baston.nl of per post naar Baston Wonen Postbus 54 6900AB Zevenaar

 

 

Als u in aanmerking komt, krijgt u eind april algemene informatie van ons en in mei 2023 een brief met het voorstel voor de huurverlaging.

Baston Wonen krijgt van de Belastingdienst gegevens over uw inkomen en uw huishouden. Vanwege uw privacy krijgen wij niet zomaar alle gegevens, maar krijgen wij een code. Deze code bestaat uit een letter. De letter geeft aan of uw inkomen in de categorie ‘laag inkomen’ valt. Hiermee weten wij of u in aanmerking komt voor huurverlaging.

De Belastingdienst gebruikt uw inkomensgegevens uit 2021 om te bepalen of u in de categorie ‘laag inkomen’ valt. De Belastingdienst gebruikt hiervoor het inkomen van iedereen die op 1 maart 2023 op uw adres woont.

Heeft u thuiswonende kinderen? Alleen als zij 27 jaar of ouder zijn, telt hun inkomen mee. Het inkomen van kinderen tot en met 26 jaar telt niet mee. Er wordt gekeken naar de leeftijd op de ingangsdatum van de eventuele huurverlaging.

Is uw inkomen gedaald dan vraagt u op basis van het inkomen van de laatste 6 maanden een huurverlaging aan. Heeft u de laatste 6 maanden een dertiende maand of vakantiegeld gehad, dan wordt dit gehalveerd en meegeteld bij het inkomen van de laatste 6 maanden.

Ja, de corporatie vraagt bij de Belastingdienst de inkomenscategorie van het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2021 op. Inkomen uit vermogen maakt via box 3 onderdeel uit van het belastbaar inkomen en is daarmee onderdeel van het huishoudinkomen. Een aanvullende vermogenstoets is echter niet mogelijk.

Inkomen van thuiswonende kinderen tot en met 26 jaar telt niet mee (peildatum voor de leeftijd is de ingangsdatum voor de huurverlaging, meestal 1 juli 2023). Bent u jonger dan 27 jaar en woont u zelfstandig dan telt uw inkomen gewoon mee.

 

De Belastingdienst kijkt of er in een woning geen oudere bewoners zijn. Als die er niet zijn dan zijn de huurders geen kinderen en telt hun inkomen gewoon mee. Als er wel oudere bewoners zijn, dan telt de Belastingdienst het inkomen van degenen tot 27 jaar niet mee.

Nee, want bij overlijden heeft het huishouden een andere samenstelling. De achterblijvende huurder kan eventueel meteen aantonen dat het huishoudinkomen de voorgaande 6 maanden lager was. Het inkomen van het overleden lid van het huishouden telt niet mee.

Het kan zijn dat uw inkomen sinds 2021 is veranderd. Of dat uw huishouden sinds maart 2023 is veranderd waardoor uw inkomen is gedaald en u aan de voorwaarden voldoet. Als u op 1 juni 2023 geen bericht van ons heeft ontvangen, kunt u zelf een verzoek tot huurverlaging schriftelijk bij ons indienen. Hiervoor kunt het formulier op onze website gebruiken bij “ik huur” of bij ons opvragen

Als u op 1 juni 2023 geen bericht van ons heeft ontvangen, kunt u zelf om huurverlaging vragen. Het kan zijn dat wij uw huur niet verlagen. Als u vindt dat de huurprijs ten onrechte niet wordt verlaagd, dan kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Op de website van de Huurcommissie kunt u zien of uw huur te hoog is. Kijkt u hiervoor op https://www.huurcommissie.nl/huurprijscheck of bel naar telefoonnummer 1400.

Nee, de regeling huurverlaging 2023 geldt ook in 2024. Verandert er iets in uw inkomen of huishoudenssamenstelling waardoor u mogelijk in aanmerking komt voor huurverlaging, dan kunt u dat ook in 2024 aanvragen.

Met uw nieuwe huurprijs en inkomen heeft u mogelijk recht op huurtoeslag. Bij de Belastingdienst kunt u meer lezen over toeslagen. U kunt daar ook een proefberekening maken of u huurtoeslag krijgt en hoeveel (www.toeslagen.nl). 

Kreeg u voor de huurverlaging al huurtoeslag? Geef dan zo spoedig mogelijk aan de Belastingdienst door dat uw huur verandert. Zo voorkomt u dat u achteraf geld moet betalen. 

Als u Baston Wonen via een incasso gemachtigd heeft de huur te betalen, hoeft u niets te doen. Wij passen het huurbedrag voor u aan. Laat u de huur automatisch overschrijven via uw bank? Dan moet u zelf het bedrag aanpassen. Geef het nieuwe huurbedrag op tijd aan uw bank door.

Nee, is uw woning van een corporatie maar huurt u van bijvoorbeeld een zorginstelling dan komt u niet in aanmerking voor de huurverlaging.

Het gaat om de kale huur die verlaagd wordt. Servicekosten worden niet meegenomen.

Het is een blijvende huurverlaging. De huurverlaging blijft. Vanaf volgend jaar krijgt u over dit nieuwe bedrag wel weer de gebruikelijke jaarlijkse huurverhoging.

De peildatum voor de AOW leeftijd is 1-3-2023 of als u zelf een verzoek indient, de leeftijd op de datum van het huurverlagingsverzoek.

Geef uw nieuwe huur zo spoedig mogelijk door aan de Belastingdienst als u huurtoeslag ontvangt. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen.

Om te zien of u in aanmerking komt voor de huurverlaging, hebben wij informatie ontvangen over uw inkomen in de vorm van een code.

De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand nadat u het voorstel voor de huurverlaging heeft ontvangen. Bijvoorbeeld:

  • Heeft u het voorstel in mei ontvangen, dan is de ingangsdatum 1 juli
  • Heeft u het voorstel in oktober ontvangen, dan is de ingangsdatum 1 december