Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Projecten

Bescheiden nieuwbouwopgave, geen sloop
De komende 4 jaar slopen we in principe geen woningen. Uitzondering kan zijn als we door de verzakkingsproblematiek in Zevenaar maatregelen moeten nemen. We houden een bescheiden nieuwbouwopgave. Hoe minder we bouwen hoe belangrijker het is dat we de goede woningen op de juiste plek toevoegen. Zeker gezien de verwachte krimp vanaf 2030. We richten ons daarbij puur op sociale huurwoningen. Wat ons betreft ligt de prioriteit bij nieuwbouw op plekken waar kansrijke, gewilde, kleine inbreidingskansen zijn in Zevenaar of een van de andere kernen in de gemeente. 

Een grote uitdaging in de nieuwbouwopgave is om niet alleen woningen toe te voegen die qua huurprijs dicht tegen de liberalisatiegrens liggen. We zoeken samen met de markt actief naar vernieuwende concepten waarmee we ook voor lagere huurprijzen woningen kunnen ontwikkelen.

Verduurzamen
Energielasten maken een wezenlijk onderdeel uit van de woonlasten. We focussen qua duurzaamheid in eerste instantie op maatregelen die bijdragen aan de betaalbaarheid. 

Baston Wonen onderzoekt op enkele locaties in de gemeente Zevenaar wat de mogelijkheden zijn voor het bouwen van sociale huurwoningen.
Zodra er meer bekend is leest op deze pagina de informatie over de projecten.