Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Projecten

Nieuwbouwprojecten
Samen met de gemeente Zevenaar willen we de komende jaren graag sociale woningen toevoegen in de stad Zevenaar omdat de verwachtingen aangeven dat de vraag voorlopig (veel) groter blijft dan ons woningaanbod. We zoeken samen met de markt actief naar vernieuwende concepten waarmee we ook voor lagere huurprijzen woningen kunnen ontwikkelen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de nieuwbouw, woningtype, huurprijzen, oplevering dan informeren wij u op onderstaande pagina "Nieuwbouwprojecten".

Verduurzamen
Energielasten maken een wezenlijk onderdeel uit van de woonlasten. We focussen qua duurzaamheid in eerste instantie op maatregelen die bijdragen aan de betaalbaarheid. 

Hier leest u meer over de nieuwbouwprojecten die wij verwachten de komende jaren te gaan realiseren. Zodra er meer bekend is over start bouw, woningtype, huurprijs en dergelijke leest u hier meer over.

Groot Holthuizen, 9 grondgebonden woningen
Eind 2021/begin 2022 verwachten we 9 grondgebonden huurwoningen in Groot Holthuizen te realiseren.

Groot Holthuizen, Holtkamp
Samen met de gemeente bereiden we het realiseren van sociale huurwoningen in de volgende uitbreiding, Holtkamp, van Groot Holthuizen voor. Ook daar zullen we als het aan ons ligt in 2022 en 2023 een aantal sociale huurwoningen toevoegen.

BAT-terrein, centrum Zevenaar
Met de projectontwikkelaar van het BAT-terrein zijn we in gesprek over de realisatie van 30 tot 40 appartementen met een sociale huurprijs. Doel is realisatie in 2022 of 2023.

Locatie achter het Juvenaat bij Julie Postelstraat
Voor de locatie achter het Juvenaat bij de Julie Postelstraat onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om ongeveer 20 appartementen te ontwikkelen.

Schoollocaties in Zevenaar
Met de gemeente Zevenaar zijn we in gesprek over meerdere locaties in Zevenaar waar we een nieuwe (woon)bestemming aan kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan scholen die leeg komen.