Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Op 11 december zijn de prestatieafspraken door de gemeente Zevenaar, de corporaties Baston Wonen, Vryleve en Plavei en de drie huurdersverenigingen (Participatieraad Baston Wonen, HuurdersBelangenVereniging Rijnwaarden en Huurderbelangenvereniging De Sleutel) ondertekend.

Op de foto van links naar rechts zittend:

  • Jan Wanders (Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden)
  • Will Ankersmit (Huurdersvereniging Baston Wonen)
  • Hans Winters (Wethouder gemeente Zevenaar)
  • Irma de Ridder (Huurdersvereniging De Sleutel)

Van links naar rechts staand:

  • Dirk Hoogland (directeur-bestuurder woonstichting Vryleve)
  • Sandra van Zaal (directeur-bestuurder woningstichting Baston Wonen)
  • Arjan ter Bogt (directeur-bestuurder woningstichting Plavei)

Prestatieafspraken-2020-gemeente-Zevenaar-11122019.pdf