Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Maandagmiddag 6 december hebben de 3 directeur-bestuurders (Baston Wonen - Plavei - Vryleve), de 3 huurdersbelangenverenigingen en wethouder Hans Winters van de gemeente Zevenaar de prestatieafspraken voor 2022 ondertekend. Zeven partijen met één doel.

Meer sociale huurwoningen bouwen
De samenwerkende partijen maken werk van het toevoegen van nieuwe sociale huurwoningen en de vernieuwing en transformatie van de bestaande woningvoorraad. Zo leveren we in 2022 onder andere gezamenlijk 53 woningen op.

Met elkaar wordt ook kritisch gekeken hoe we de realisatie van woningbouw waar mogelijk kunnen versnellen. Aan de uitwerking van de plannen wordt nu hard gewerkt,  om ook in de komende jaren extra sociale huurwoningen toe te kunnen voegen.

Betaalbaarheid en bereikbaarheid

Waar het kan proberen we ondanks de schaarste voor alle doelgroepen de slaagkans waar dat kan eerlijk te verdelen binnen de huisvestingsverordening.
Het betaalbaar houden van de huurwoningen is een steeds grotere uitdaging door toename van uitgaven. De corporaties zetten komend jaar hun gematigde huurprijsbeleid voort. Daarnaast houden we afwijkende signalen in de betalingen goed in de gaten, om te voorkomen dat huurders grote betaalachterstanden krijgen. Ook gaan wij de huurders en inwoners van Zevenaar actief informeren over mogelijkheden om (indirecte) woonlasten te verminderen.

Huisvesten bijzondere doelgroepen
Ook in 2022 blijven we aandacht houden voor doelgroepen die zelfstandig minder makkelijk een woning kunnen vinden, of hulp nodig hebben bij het wonen naar behoeften.

Duurzaamheid
De komende jaren hebben partijen een omvangrijke opgave op het gebied van
het verduurzamen van de woningportefeuille. Partijen trekken daar waar
mogelijk samen op in de energie- en warmtetransitie. Maar dit kunnen ze niet
 alleen. Ook de bewoners worden actief betrokken. Zo vragen we onder andere
 aandacht voor het gebruiksgedrag.

We vinden het belangrijk dat de gemeente Zevenaar een prettige gemeente is en blijft om te wonen en te leven.

Het volledige document met de afspraken: Prestatieafspraken-Zevenaar-2022-2-december-2021.pdf