Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Regionale woningcorporaties maken zich zorgen over haalbaarheid plannen
Het wonen betaalbaar houden, nieuwe woningen toevoegen, bestaande woningen verduurzamen, een prettige leefomgeving; het kan niet allemaal met de financiële middelen die we hebben. Woningcorporaties Baston Wonen, Plavei, Vryleve en Woonstichting IJsselland vinden dat zij, hierdoor, mensen tekort doen die op hen rekenen. Want het gaat om hen. Het gevolg is dat starters geen woning kunnen vinden, jonge gezinnen te lang in een te klein huis wonen en we statushouders niet op tijd een veilige plek kunnen bieden. Ook moeten ouderen te lang wachten op een aangepaste woning.

Uitkomsten onderzoek
De zorgen van de corporaties worden bevestigd door een onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ), Economisch Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties.

De opgaven kosten allemaal veel geld en staan onder druk door de heffingen die de woningcorporaties betalen. Meer dan 3 maanden huur gaat rechtstreeks naar belastingen. Dit bedrag gaat in 2021 naar bijna 4 maanden huur. Dit geld kunnen we niet inzetten om onze plannen te realiseren. Iedere euro die we binnen krijgen vanuit de huur kunnen we maar één keer uitgeven. We vinden het niet eerlijk dat zoveel geld van huurders naar de overheid verdwijnt. Veel liever zetten we onze huurinkomsten in voor opgaven in onze eigen regio: het betaalbaar houden van de huren, bestaande woningen verduurzamen en nieuwe woningen toevoegen. We denken dat alle huurders dat met ons eens zijn. Onze financiële mogelijkheden om te doen wat nodig is komen de komende jaren onder druk te staan. Daarom trekken we nu aan de bel. We voelen ons daarbij gesteund door de feiten die uit het onderzoek blijken.

Goed en betaalbaar wonen
Hier zetten wij ons samen met de gemeenten, huurdersverenigingen en samenwerkingspartners graag voor in.