Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Huishoudens met een hoge energierekening en een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum kunnen vanaf 7 februari 2023 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds vanaf nu aanvragen voor de hele periode.

Op de website van de Rijksoverheid en Noodfonds Energie leest u of in aanmerking komt en hoe u de steun kunt aanvragen.

023/02/07/tijdelijk-noodfonds-energie-biedt-steun-aan-kwetsbare-huishoudens

https://www.noodfondsenergie.nl/