Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

De woningcorporaties Baston Wonen, Vryleve, Plavei en hun drie huurdersbelangenverenigingen (Participatieraad Baston Wonen, HuurdersBelangenVereniging Rijnwaarden en Huurdervereniging De Sleutel) en wethouder Hans Winters van de gemeente Zevenaar hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2021.
We zijn niet alleen blij met de afspraken. Ook met dat we ze echt in samenspraak hebben gemaakt. En het belangrijkste is dat we door ervaringen van het afgelopen jaar het vertrouwen hebben ze samen ook waar te gaan maken. Daar hebben de bewoners van Zevenaar iets aan!

Wonen in Zevenaar in vijf thema’s

  • Voorraad sociale huurwoningen
  • Betaalbaarheid en bereikbaarheid van sociale huurwoningen
  • Huisvesting bijzondere doelgroepen
  • Duurzaamheid
  • Leefbaarheid

Deze afspraken worden gemaakt om het wonen en leven in Zevenaar zo aangenaam mogelijk te maken.

Prestatieafspraken 2021

11-12-2020-Prestatieafspraken-gemeente-Zevenaar-2021.pdf