Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Stichting Wijkraad nazaten Ambonese KNIL militairen en Baston Wonen leggen afspraken vast over het behouden van de Molukse identiteit bij toewijzing van huurwoningen.


Het gaat om sociale huurwoningen aan de P.C. Hooftstraat in Zevenaar.

Zij hebben daarvoor een gezamenlijk convenant opgesteld. Partijen hebben, gebaseerd op de overeenkomst van de Nederlandse regering in 1986 met de grootste Molukse organisatie, de afspraken die in het verleden zijn gemaakt nu ook formeel vastgelegd. Hiermee blijft het Molukse identiteit in de P.C. Hooftstraat in Zevenaar behouden bij de toewijzing van deze huurwoningen.

Toewijzing sociale huurwoningen
De sociale huurwoningen worden nu bewoond door inwoners van Molukse afkomst. Komt er door verhuizing een woning vrij, dan wordt de woning met voorrang aangeboden aan iemand uit de Molukse gemeenschap.

Toezeggingen uit het verleden
Directeur-bestuurder Bram Lipsch daarover: “Baston Wonen wil met het formeel vastleggen van de afspraken invulling geven aan de toezeggingen die de overheid in het verleden heeft gedaan. En komen we tegemoet aan de wens van de Molukse gemeenschap om samen te kunnen blijven wonen, vanuit de historische context.”

Bestuurslid Hendrik Febie/Nico Renjaan; vanuit de barakken naar ‘stenen huizen’ eind 1961 en begin 1962, kwamen de eerste Ambonese gezinnen (Molukkers) naar Zevenaar. Afspraken zijn toen gemaakt dat deze woningen worden toegewezen voor alleen Molukse gezinnen. Hendrik Febie en Nico Renjaan van de Wijkraad Nazaten Ambonese KNIL militairen willen Baston Wonen bedanken voor de samenwerking en de goede constructieve gesprekken die ze de afgelopen tijd hebben gehad met elkaar. Ze zijn blij dat de gemaakte afspraken om de Molukse identiteit te behouden zijn vastgelegd. Voor ons is dit een historisch moment ter nagedachtenis aan onze ouderen die niet meer onder ons zijn.

Van links naar rechts: Bram Lipsch, directeur-bestuurder Baston Wonen, Hendrik Febie en Nico Renjaan, namens Stichting Wijkraad nazaten Ambonese KNIL militairen, Karin Broekhuizen, Manager Wonen & Klant en Renate Donderwinkel, Beleidsadviseur Wonen & Klant (defotosvanron.nl)
Van links naar rechts: Bram Lipsch, directeur-bestuurder Baston Wonen, Hendrik Febie en Nico Renjaan, namens Stichting Wijkraad nazaten Ambonese KNIL militairen, Karin Broekhuizen, Manager Wonen & Klant en Renate Donderwinkel, Beleidsadviseur Wonen & Klant (defotosvanron.nl)