Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

In onze jaarverslagen leggen we zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af voor de gang van zaken bij Baston Wonen.Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners, samenwerkingspartners en andere belangstellenden kunnen lezen wat er in 2019 is gebeurd en delen deze informatie graag.

Samen komen we verder
We hebben de afgelopen jaren bij Baston Wonen de deuren en luiken opengezet voor samenwerking. We zien het nut, de noodzaak én het plezier van samen optrekken. Al is het soms natuurlijk ook ronduit lastig. Bij alle opgaven hebben we zowel bewoners als samenwerkingspartners nodig om te slagen. We hebben een actieve en capabele huurdersvereniging waarmee we constructief samenwerken. Met samenwerkingspartners bouwen we aan duurzame relaties waarin we samen leren om het steeds beter te doen voor onze bewoners.

Klikt u hier voor het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019.