Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Om meer inzicht te krijgen in de woonwensen van jongeren en de manier van zoeken naar een woning, doen de woningcorporaties Baston Wonen, Plavei en Vryleve een onderzoek onder jongeren.

De komende week worden jongeren tot en met 27 jaar uit de gemeente Zevenaar, die in 2019 minimaal één keer hebben gereageerd op een woning, gevraagd deel te nemen aan een online onderzoek.

Baston Wonen, Vryleve en Plavei hopen dat het onderzoek waardevolle informatie oplevert over de woonbehoefte van jongeren uit de gemeente Zevenaar en de manier van zoeken.

Het onderzoek is een onderdeel van de prestatieafspraken tussen de woningcorporatie, de gemeente en de huurdersverenigingen om meer aandacht te krijgen voor het verbeteren van de slaagkansen voor jongere woningzoekenden. De resultaten van het onderzoek publiceren we in het najaar.