Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Resultaatgericht Samenwerken
Eind 2023 hebben Baston Wonen, Bouwbedrijf Ubbink en Welling Bouw | Onderhoud bv de aanbesteding betreffende het reparatie- en mutatieonderhoud afgerond. Baston Wonen was op zoek naar twee vaste aannemers voor de verdere ontwikkeling en uitrol van het Resultaat Gericht Samenwerken. Deze samenwerking die begin 2024 gestart is, moet bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het woningbezit van Baston Wonen.

Samen vooruit
Reparatie onderhoud
Met de samenwerking worden de service en kwaliteit van de diensten voor de huurders van Baston Wonen verder verbeterd en de klanttevredenheid verhoogd. Baston Wonen, Bouwbedrijf Ubbink en Welling Bouw | Onderhoud bv vinden het belangrijk dat samenwerkingspartners klantgericht werken en dat het onderhoud bij bewoners snel én zoveel mogelijk in één keer wordt uitgevoerd.

Mutatieonderhoud
Daarbij wil Baston Wonen dat de vrijkomende woningen zo snel mogelijk aangeboden kunnen worden aan nieuwe huurders. Er is immers een grote krapte op de woningmarkt en bovendien wil Baston Wonen leegstand, zoveel mogelijk voorkomen.

Baston Wonen heeft er alle vertrouwen in om dit samen met Ubbink Bouwbedrijf en Welling Bouw | Onderhoud bv te realiseren.

Onmisbare kennis
Een aantal onderhoudswerkzaamheden aan de woningen van Baston Wonen wordt en blijft uitgevoerd door eigen vakmensen. Hun kennis en klantvriendelijkheid blijken onmisbaar en hun werkzaamheden worden dan ook erg gewaardeerd door de bewoners.

Op 21 december jl. hebben de partijen de nieuwe afspraken getekend.