Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Onze visie, missie en kernwaarden

De koers; richtinggevend voor alle antwoorden
Onze koers hebben we vastgelegd in ons koersplan Samen vooruit. In dit document beschrijven we wie we (willen) zijn, waar Baston Wonen voor staat en waar we naar streven. Met dit koersplan geven we de richting aan.

De juiste weg zien te vinden
De koers is duidelijk, maar onze strategie flexibel omdat het contextafhankelijk is. De omgeving is in beweging dus bewegen wij ook. Er zijn veel onzekere ontwikkelingen zoals de verhuurderheffing, Corona, economische en maatschappelijke uitdagende tijden.
Hoe we onze koers realiseren, passen we aan bij de actualiteit en stemmen we af met huurders en netwerkpartners. We werken dat jaarlijks uit in concrete plannen en afspraken.

 

Wie (willen) we zijn
• Samen met huurders en netwerkpartners werken we lokaal (pro)
actief aan samen wonen, de woning en de woonomgeving.
• Huisvesten is onze primaire taak. Dat gaat over bewoners,
de woning en de buurt.
• We geloven in een open houding en de kracht van (pro)
actief samenwerken.
• Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften van klanten en
partners zijn de uitgangspunten bij de totstandkoming van ons
beleid. We werken van buiten naar binnen.
• Zowel in als buiten onze organisatie zijn gelijkwaardigheid,
vertrouwen en inzetten van talenten voor ons belangrijke
uitgangspunten.
 

Baston Wonen levert sociale huurwoningen van een basiskwaliteit in een prettige leefomgeving. We werken in de gemeente Zevenaar voor hen die door inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. We realiseren onze doelstellingen samen met huurders en samenwerkingspartners.

De kernwaarden binnen onze organisatie zijn:

  • Klantgerichtheid
  • Gezamenlijkheid
  • Eigenaarschap
  • Ontwikkelgerichtheid

Wilt u meer weten over de missie, de visie, de kernwaarden en de speerpunten van Baston Wonen? Dan leest u dit in ons Koersplan Samen vooruit.

Koersplan Samen vooruit