Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Voor wie is de huurdersvereniging?

De huurdersvereniging is voor alle huurders van Baston Wonen belangenbehartiger en daarmee een volwaardige gesprekspartner bij Baston Wonen en de gemeente Zevenaar. Daarom wil de huurdersvereniging van Baston Wonen dé huurdersorganisatie zijn voor alle huurders die een woning huren van Baston Wonen. 

De huurdersvereniging is een adviserende gesprekspartner van Baston Wonen. Door de medezeggenschap beslist de Huurdersvereniging mee over het huur- en woonbeleid. Dit houdt in dat op basis van wederzijds vertrouwen regelmatig overleg plaatsvindt met de directeur-bestuurder, medewerkers en de huurdersvereniging over beleids- en beheerzaken. Behalve met Baston Wonen onderhouden de bestuursleden van de Huurdersvereniging ook contacten met diverse andere maatschappelijke instanties, die elk op hun gebied raadvlakken hebben met de beleidsvorming op het gebied van volkshuisvesting. Daarnaast maakt Baston Wonen elk jaar afspraken met de gemeente Zevenaar en de huurdersvereniging over de prestaties die ze gaan leveren. De verschillende taken zijn er allemaal op gericht de belangen van huurders zo goed mogelijk te behartigen.
U leest hier meer in de flyer.

  1. Betaalbaarheid van het wonen
  2. Beschikbaarheid van voldoende huurwoningen
  3. Prettige woonomgeving
  4. Duurzaamheid en lage energiekosten

De huurdersvereniging bespreekt 6 tot 8 keer per jaar onderwerpen met Baston Wonen die de belangen van zowel huidige huurders als toekomtige huurders betreffen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: beleidsplan, onderhoudsbegroting, servicekosten, waaronder inspraak huurders bij aanbesteding schoonmaakbedrijf, huurbeleid en Jaarrekening.

De heer W. Ankersmit, Voorzitter (Ooy)
De heer F. Berntssen, Penningmeester (Bergvrede)
De heer P. de Jong, Secretaris (Centrum)
Mevrouw B. Wierda, Lid (Zonnemaat)
Mevrouw C. Kuperus, Lid (Molenwijk)

 

Na bijna 10 jaar vertrekt de voorzitter van onze huurdersvereniging. Wij zijn op zoek naar een enthousiast bestuurslid.
Klik  hier  voor de vacaturetekst.

Namens de huurdersvereniging "Participatieraad Baston Wonen"

Aanmelden lidmaatschap huurdersvereniging

Meld u aan als lid van de huurdersvereniging van Baston Wonen. U kunt dit doen door onderstaand formulier in te vullen en verzenden.

Leden hebben inspraak in het te voeren beleid van de Huurdersvereniging. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering kunt u uw wensen kenbaar maken.

Het lidmaatschap van de huurdersvereniging is gratis.

Jaarverslag huurdersvereniging 2022
Jaarverslag-huurdersvereniging-2022.pdf

 

Jaarverslag huurdersvereniging 2021
Jaarverslag-2021.pdf

 

 

U kunt de Huurdersvereniging van Baston Wonen bereiken via: huurdersvereniging@baston.nl

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht