Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Dienstverlening

Wij zijn er voor onze (toekomstige) huurders en willen onze dienstverlening continu verbeteren. Wij hopen dat u tevreden bent, maar dat kan helaas niet altijd. Ook wij maken fouten. U kunt daarom, wanneer dit nodig is, een klacht indienen om uw onvrede aan ons kenbaar te maken.  Als wij weten wat u  graag anders zou zien, kunnen wij  samen met u op zoek naar een passende oplossing.

 

 

Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening, de medewerkers, onze afhandeling van vragen of de termijn hiervan, spreken wij van een klacht.

Reparatieverzoeken, technisch mankementen, geschillen en problemen door overlast vallen niet onder de noemer ‘klachten’. Wel lossen wij dit uiteraard graag samen met u op. Kijk hiervoor onder het kopje ‘Ik heb een woning".

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk aan ons worden overgebracht. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar het invullen van het klachtenformulier. (klik op klachtenformulier en scrol naar beneden)
U kunt ook een brief sturen naar;Baston Wonen Postbus 54, 6900 AB Zevenaar of per e-mail naar; info@baston.nl

Van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 en 16.30 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur zijn wij ook telefonisch bereikbaar op 0316-580358.

 

We proberen uw klacht altijd eerst samen met u op te lossen. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen problemen vaak al snel worden aangepakt. Wij nemen daarom zo snel mogelijk contact met u op zodra u ons laat weten dat u ontevreden bent.

 

Helaas lukt het niet altijd om een probleem met een goed gesprek op te lossen. Baston Wonen is daarom aangesloten bij een regionale klachtencommissie. In de folder van deze klachtencommissie "Klachtencommissie woningcorporaties" leest u welke stappen u kunt zetten. In deze folder vindt u ook het reglement.