Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Woningruil

Huurt u een woning van ons en wilt u uw woning ruilen voor een andere huurwoning? De andere huurwoning mag in een andere gemeente staan en van een andere woningcorporatie of verhuurder zijn.

U zoekt zelf een ruilpartner, bijvoorbeeld via social media. Heeft u een ruilpartner gevonden, dan vult u samen het aanvraagformulier woningruil in. Let er ook op dat u alle benodigde documenten aanlevert. Uw ruilpartner moet de eigen verhuurder om toestemming vragen.

Formulier-gezamenlijk-verzoek-woningruil.pdf

Ja, er zijn voorwaarden voor woningruil. De belangrijkste voorwaarden voor woningruil zijn:

  • U staat ingeschreven bij www.entree.nu of u laat zich inschrijven
  • U huurt minimaal 1 jaar uw huidige woning
  • U en uw ruilkandidaat staan bekend als ‘goed huurder’ (geen huurachterstand, geen overlast)
  • U en uw ruilkandidaat wonen zelfstandig (geen inwoning)
  • Beide ruilkandidaten moeten minimaal 1 jaar in de woning blijven wonen
  • Uw inkomen, huishoudensgrootte en leeftijd passen bij de woning. Informatie over passend toewijzen vindt u op https://www.entree.nu/
  • Baston Wonen en de andere verhuurder moeten schriftelijk toestemming geven

Bij woningruil maken we een nieuw huurcontract. Houd er rekening mee dat de huur van de woning aangepast wordt. Onze medewerker bekijkt eerst de woning voordat de nieuwe huurprijs definitief vastgesteld wordt.

Als we akkoord gaan met de aangeleverde gegevens, inspecteren we de woning. We leggen vast hoe de woning er nu uit ziet, zodat duidelijk is wat uw ruilpartner gaat huren. We bespreken wat er gerepareerd moet worden en welke zaken overgenomen worden. U, uw ruilpartner en Baston Wonen tekenen hiervoor.

Houd u er rekening mee dat behandeling van uw aanvraag enige tijd kan duren. Zeker als u met iemand wilt ruilen die van een andere verhuurder huurt en wanneer het om een ruil tussen twee gemeenten gaat. Wilt u woningruil aanvragen, doe dit dan minimaal 6 weken voor de gewenste ruildatum.

Na ontvangst van het aanvraagformulier en de gevraagde documenten, ontvangt u binnen drie weken (schriftelijk) bericht. 

De woningruil gaat pas in als beide ruilpartners en beide verhuurders van de woningen akkoord gaan met alle voorwaarden van de woningruil. Pas dan kan de huur officieel opgezegd worden en in overleg de ingangsdatum worden vastgesteld. De huurovereenkomst gaat in op de 1e dag van de maand.