Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Urgentie

Bent u dringend op zoek naar een huurwoning en op dit moment woonachtig in de gemeente waar Baston Wonen woningen verhuurd? Dan kunt u via ons een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring heeft u voorrang op andere woningzoekenden. U kunt alleen in uitzonderlijke gevallen een urgentieverklaring krijgen. Er moet sprake zijn van een noodsituatie, niet van een woonwens en/of voorkeur voor een bepaalde woonlocatie.

In het geval van een van de volgende situaties komt u niet in aanmerking voor urgentie:

 • U heeft een meettijd/inschrijftijd langer dan 14 jaar (1 tot 5 persoonshuishoudens)
 • Uw verzamelinkomen is hoger dan € 39.055,=
 • U kunt in een onzelfstandige woning zoals een kamer wonen
 • U heeft niet actief gereageerd op het aanbod binnen de hele regio

In alle andere situaties beoordeelt een onafhankelijke urgentiecommissie of u voor urgentie in aanmerking komt. 

 

 

Op het internet zijn partijen actief die aanbieden om het aanvraagproces voor een voorrangsverklaring (urgentie) van u over te nemen. Deze partijen zijn géén onderdeel of partner van de woningcorporaties waaronder Baston Wonen. De aanvraag van de urgenties die via de tussenpartijen worden ingeleverd komen uiteindelijk ook bij de woningcorporaties terecht. Deze worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere urgentie aanvragen. Het inschakelen van een tussenpartij levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: u betaalt de tussenpartij een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een urgentie aanvraag. Wij adviseren om een urgentie aanvraag altijd zelf in te dienen bij een van de woningcorporatie in de regio Arnhem Nijmegen die aangesloten zijn bij www.entree.nu

 

U kunt urgentie krijgen als er sprake is van een persoonlijke noodsituatie en u voldoet aan de volgende criteria:

 1. De woonnoodsituatie moet binnen vier maanden worden opgelost; (Er ontstaat binnen nu en 4 maanden een acuut woonprobleem);
 2. U bent niet zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van de woonnoodsituatie en u had die niet kunnen voorkomen;
 3. U kunt de woonnoodsituatie niet zelf oplossen.

1. Er is sprake van een persoonlijke noodsituatie die binnen vier maanden moet worden opgelost.
Dit betekent het volgende:

 • Uw probleem heeft een directe relatie met de woning of de woonomgeving. Een (andere) woning in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen moet een oplossing zijn voor de huidige woonnoodsituatie.
 • Uw huidige woning is niet geschikt of geschikt te maken om het probleem te verhelpen.
 • De woonnoodsituatie is zo ernstig dat het onverantwoord is om deze langer dan vier maanden te laten duren.

2. U bent niet zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van de woonnoodsituatie en u had die niet kunnen voorkomen.
Dit betekent het volgende:

 • De woonnoodsituatie is buiten uw schuld of nalatigheid ontstaan.
 • U bent niet verantwoordelijk voor het ontstaan of het voortduren van de problemen.
 • Voor zover er sprake is van eigen verantwoordelijkheid voor het ontstaan van het woonprobleem wordt dit verwijtbaar gesteld tot drie jaar na het ontstaan.
 • U heeft de woonnoodsituatie niet kunnen zien aankomen of u was niet in staat tijdig maatregelen te nemen om de woonnoodsituatie te voorkomen. Verder was u niet in staat daarop in te spelen door u tijdig in te schrijven als woningzoekende in de regio en te reageren op vrijkomende woningen.
 • Als u urgentie aanvraagt, moet u kunnen aantonen dat u eerst zelf naar een oplossing van het probleem heeft gezocht.

3. U kunt de woonnoodsituatie niet zelf oplossen.
Dit betekent het volgende:

 • Het jaarlijkse inkomen van uw huishouden is onvoldoende voor een huur- of koopwoning op de particuliere markt. De grens hiervoor wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2020 geldt een grens van € 39.055,--.
 • Uw meettijd is onvoldoende om zelf binnen een redelijke termijn in de regio een woning te kunnen vinden. De grenzen hiervoor worden jaarlijks vastgesteld. Voor huishoudens van 1 en 2 personen geldt in 2019 een grens van 10 jaar meettijd. Voor huishoudens van 3 tot 5 personen geldt in 2019 een grens van 12 jaar meettijd.
 • U heeft niet de mogelijkheid om het woonprobleem op te lossen door bewoning van onzelfstandige woonruimte (kamer/etage).

U kunt alleen een noodurgentieverklaring krijgen als u aan alle criteria voldoet.

 

Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie? Neem dan contact op met de klantenservice van Baston Wonen voor het maken van een afspraak. Tijdens een kennismakingsgesprek met een medewerker van Baston Wonen bespreken we uw situatie. Samen bekijken we of het zinvol is om de procedure voor de urgentieaanvraag te starten. Besluit u om een aanvraag voor urgentie in te dienen? Dan betaalt u administratiekosten die aan deze procedure zijn verbonden.

De Urgentiecommissie woonruimteverdeling is een onafhankelijke commissie, die aanvragen voor urgentie beoordeelt. Iedere aanvraag wordt individueel behandeld. De commissie neemt haar besluit op basis van alle informatie die ze heeft. Zij toetst aan de hand van de vastgestelde voorwaarden of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Het besluit wordt binnen elf weken, nadat u uw aanvraag heeft ingeleverd en de administratiekosten heeft voldaan, aan u bekend gemaakt. Van het besluit van de urgentiecommissie krijgt u schriftelijk bericht. Als de commissie heeft besloten om uw verzoek af te wijzen, dan geeft ze daarbij een motivatie van het besluit. In die brief kunt u ook lezen hoe u tegen dit besluit bezwaar kunt maken. De commissie brengt zelf de woningcorporatie op de hoogte van haar besluit. 

U vindt meer informatie over urgentie op de website van Entree.