Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Urgentie

Bent u met spoed op zoek naar een huurwoning? Dan kunt u in bepaalde gevallen een urgentieverklaring aanvragen bij de Regionale Urgentiecommissie. In dit stappenplan leest u hoe dit werkt.


STAP 1  Check of u aan de voorwaarden voldoet

STAP 2  Vraag een kansadviesgesprek aan

STAP 3  Dien uw urgentie in

STAP 4  Reageer met uw urgentieverklaring op woningen via Entree

Veelgestelde vragen

 

U kunt alleen een urgentieverklaring aanvragen als uw situatie voldoet aan drie voorwaarden:

 1. Verhuizen op korte termijn (binnen vier maanden) is noodzakelijk, en;
 2. U bent niet zelf verantwoordelijk voor de ontstane situatie, en;
 3. U kunt de situatie niet zelf oplossen.


Verduidelijking van de voorwaarden:

1. Verhuizen op korte termijn (binnen vier maanden) is noodzakelijk.
Dit betekent het volgende:

 • Uw probleem heeft een directe relatie met de woning of de woonomgeving. Een (andere) woning in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen moet een oplossing zijn voor de huidige woonnoodsituatie.
 • Uw huidige woning is niet geschikt of geschikt te maken om het probleem te verhelpen.
 • De woonnoodsituatie is zo ernstig dat het onverantwoord is om deze langer dan vier maanden te laten duren.

2. U bent niet zelf verantwoordelijk voor de ontstane situatie.
Dit betekent het volgende:

 • De woonnoodsituatie is buiten uw schuld of nalatigheid ontstaan.
 • U bent niet verantwoordelijk voor het ontstaan of het voortduren van de problemen.
 • Voor zover er sprake is van eigen verantwoordelijkheid voor het ontstaan van het woonprobleem wordt dit verwijtbaar gesteld tot drie jaar na het ontstaan.
 • U heeft de woonnoodsituatie niet kunnen zien aankomen of u was niet in staat tijdig maatregelen te nemen om de woonnoodsituatie te voorkomen. Verder was u niet in staat daarop in te spelen door u tijdig in te schrijven als woningzoekende in de regio en te reageren op vrijkomende woningen.
 • Als u urgentie aanvraagt, moet u kunnen aantonen dat u eerst zelf naar een oplossing van het probleem heeft gezocht.

3. U kunt de situatie niet zelf oplossen.
Dit betekent het volgende:

 • Het jaarlijkse inkomen van uw huishouden is minder dan € 47.699-. is als uw huishouden bestaat uit 1 persoon (prijspeil 2024).
 • Het jaarlijkse inkomen van uw huishouden is minder dan € 52.671-. is als uw huishouden bestaat uit meer dan 1 persoon (prijspeil 2024).
 • Uw meettijd is onvoldoende om zelf binnen een redelijke termijn in de regio een woning te kunnen vinden. De grenzen hiervoor worden jaarlijks vastgesteld. Uw inschrijftijd bij Entree is minder dan 17 jaar (als uw huishouden bestaat uit 1 of 2 personen (peildatum 2023). Uw inschrijftijd bij Entree is minder dan 18 jaar als uw huishouden bestaat uit 3, 4 of 5 personen (peildatum 2023).
 • U heeft niet de mogelijkheid om het woonprobleem op te lossen door bewoning van onzelfstandige woonruimte (kamer/etage).

Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie? Dan kunt u bij Baston Wonen een afspraak maken voor een zogenaamd ‘kansadviesgesprek’.

Tijdens dit gesprek bespreekt u met een sociaal consulent uw situatie. Samen bekijken we of het zinvol is om de procedure voor de urgentieaanvraag te starten. Een kansadviesgesprek is vrijblijvend en gratis. Wel is het nodig dat u ingeschreven staat bij Entree. Houdt u daarom bij het maken van een afspraak uw inschrijfnummer bij de hand. Staat u nog niet ingeschreven bij Entree? Doet u dit dan eerst. Zonder inschrijfnummer van Entree kunnen wij u helaas niet verder helpen. U kunt zich hier inschrijven.

Wilt u een afspraak maken voor een kansadviesgesprek?
Vul dan het formulier 'Aanvraag kansadviesgesprek' onderaan deze pagina in.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier of maakt u liever telefonisch een afspraak? Neem dan contact op met onze Klantenservice. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.30u via telefoonnummer 0316 – 58 03 58 en per email via info-at-baston.nl

Als u inderdaad een aanvraag voor een urgentieverklaring wil indienen bij de Regionale Urgentiecommissie, dan schrijft de sociaal- of verhuurconsulent een urgentieverslag van uw situatie. U levert documenten aan die bewijzen dat de situatie is zoals u heeft verteld. Welke documenten dit zijn, hoort u tijdens het kansadviesgesprek. De documenten en het verslag samen vormen uw urgentiedossier. De sociaal- of verhuurconsulent van Baston Wonen dient dit urgentiedossier in bij de Regionale Urgentiecommissie.  

Zodra de urgentiecommissie uw urgentiedossier ontvangt, stuurt zij u een kopie van het urgentieverslag. Hier mag u schriftelijk op reageren, bijvoorbeeld als u vindt dat er fouten in staan. Daarna beoordeelt de Regionale Urgentiecommissie uw aanvraag en neemt een besluit of u wel of geen urgentieverklaring krijgt.

Voor het indienen van een aanvraag voor een urgentieverklaring betaalt u 55 euro.

Op de website van de Regionale Urgentiecommissie kunt u meer informatie lezen over de procedure van aanvragen van een urgentieverklaring.

 

! LET OP !
Op het internet zijn partijen actief die aanbieden om het aanvraagproces voor een voorrangsverklaring (urgentie) van u over te nemen. Deze partijen zijn géén onderdeel of partner van de woningcorporaties waaronder Baston Wonen. De aanvraag van de urgenties die via de tussenpartijen worden ingeleverd komen uiteindelijk ook bij de woningcorporaties terecht. Deze worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere urgentie aanvragen. Het inschakelen van een tussenpartij levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: u betaalt de tussenpartij namelijk een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een urgentie aanvraag. Wij adviseren om een urgentie aanvraag altijd zelf in te dienen bij Baston Wonen of één van de andere woningcorporaties in de regio Arnhem Nijmegen. Welke woningcorporaties dat zijn kunt u vinden op de website van Entree.

Als u een urgentieverklaring heeft gekregen, kunt u vier maanden lang met voorrang reageren op woningen die via Entree worden aangeboden.  Als u binnen deze vier maanden geen woning heeft gevonden, vervalt uw urgentieverklaring.

 

Op de website van de Regionale Urgentiecommissie kunt alle informatie vinden rondom urgentieverklaringen, inclusief de veelgestelde vragen.

 

AANVRAAG KANSADVIESGESPREK

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

UW GEGEVENS

UW AANVRAAG

INDIENEN FORMULIER