Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Aangepaste woning

Baston Wonen heeft woningen voor mensen met een fysieke beperking. Sommige huurwoningen zijn levensloop- of rolstoelgeschikt. Deze aangepaste woningen verdelen we in drie soorten:

1. Levensloopgeschikte woningen categorie 1: woningen voor mensen met een lichte fysieke beperking;

2. Levensloopgeschikte woningen categorie 2: woningen voor mensen die zijn aangewezen op het gebruik van een rollator in huis;

3. Rolstoelgeschikte woningen: woningen die geschikt zijn voor mensen die zijn aangewezen op een rolstoel.

Dan doorloopt u dezelfde stappen als bij een gewone woning. 

Informatie over een aangepaste woning (indicatiewoning) leest u hier.

 

U heeft met voorrang recht op een aangepaste woning als u een indicatie voor verhuizing heeft. In deze indicatie staat vermeld dat u moet verhuizen naar een aangepaste woning. Ook staat hierin wat voor een soort woning u nodig heeft.

Voor het aanvragen over een indicatie voor verhuizing kunt u terecht bij de gemeente Zevenaar. Het telefoonnummer is: 0316 - 59 51 11