Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

De warmtewet

Met ingang van 1 januari 2014 is de Warmtewet ingevoerd.  Deze wet geldt alleen voor huurders die gebruik maken van een gemeenschappelijke installatie voor verwarming en/of warm water. De wet is er om gebruikers van gemeenschappelijke installaties te beschermen tegen te hoge energiekosten. Vanaf 1 januari 2014 wordt Baston Wonen niet meer alleen gezien als uw verhuurder die energie voor u doorgeeft, maar ook als uw 'energieleverancier'. Er geldt een maximum voor de prijs die Baston Wonen voor energie kan berekenen. De bedoeling van de Warmtewet is dat huurders in een woning met een collectieve verwarmingsinstallatie niet meer betalen voor energie dan in een woning met een eigen verwarmingsketel. Zij kunnen namelijk niet zelf een energieleverancier kiezen.  De Autoriteit Consumenten Markt (ACM) is toezichthouder op uitvoering van de wet.

 

In de wet is geregeld dat er jaarlijks een maximaal tarief wordt vastgesteld voor het vastrecht (per verbruiker), een tarief per Giga-joule en een tarief voor meetkosten. Dit maximale tarief wordt vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze worden elk jaar in december vastgesteld voor het volgende afrekenjaar. 

Tarieven warmtewet 2019
Complex S141 De Hooge Bongert 5 - 119 Zevenaar
Complex S142 Meidoornstraat 2 - 96 Zevenaar
Complex 33, 34, 35 en 36 Bergvrede 84 - 250 Zevenaar
Complex 38 Bergvrede  151 - 257 Zevenaar
Tarievenoverzicht 2019, besluit van de autoriteit consument en markt en berekening