Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

De warmtewet

Baston Wonen levert aan een aantal huurders warmte via blokverwarming.
Vanaf 2020 valt de warmtelevering niet meer onder de warmtewet (ACM)!

Wat betekent dit voor u?
De huurders die gebruik maken van blokverwarming blijven van Baston Wonen warmte afnemen. Ook de wijze van afrekenen blijft hetzelfde.

Heeft u een geschil over de warmtelevering dan kunt u deze melden bij de huurcommissie en niet meer bij een aparte geschillencommissie.

 

 

Tarieven warmtelevering 2023

Baston-Wonen-Tarieven-warmtewet-2023.pdf
Het prijsplafond van €47.38 per GJ is nog niet definitief. Zodra er meer bekend is informeren wij u hierover.

Vanaf 2020 valt de warmtelevering niet meer onder de warmtewet (ACM) maar onder het huurrecht.
Voor meer informatie zie  https://www.consuwijzer.nl/stadsverwarming-en-blokverwarming/warmte-vve-verhuurder

Zevenaar, 2 januari 2023
Baston Wonen, afdeling incasso