Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

De warmtewet

Baston Wonen levert aan een aantal huurders warmte via blokverwarming.
Vanaf 2020 valt de warmtelevering niet meer onder de warmtewet (ACM)!

Wat betekent dit voor u?
De huurders die gebruik maken van blokverwarming blijven van Baston Wonen warmte afnemen. Ook de wijze van afrekenen blijft hetzelfde.

Heeft u een geschil over de warmtelevering dan kunt u deze melden bij de huurcommissie en niet meer bij een aparte geschillencommissie.

 

 

Tarieven warmtelevering 2024

Baston Wonen Tarieven warmtewet 2024
De Hooge Bongert 5 - 119 Zevenaar
Meidoornstraat 2 - 96 Zevenaar
Bergvrede 84 - 250 Zevenaar


Het prijsplafond is € 46,69 per GJ.

Zevenaar, 11 december 2023
Baston Wonen