Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Renovatie, groot onderhoud en sloop

Renovatie, groot onderhoud en sloop heeft gevolgen. In overleg met de huurdersvereniging en de gemeente Zevenaar heeft Baston Wonen afspraken gemaakt over onder andere herhuisvesting, vergoedingen en begeleiding. We kennen twee versies van het sociaal plan:

Samen werken we aan prettig en betaalbaar wonen in de gemeente Zevenaar. Ingrijpende veranderingen in wijken willen we goed en op dezelfde manier oppakken. Daarbij staan ​​de huurders centraal.

De afspraken in het sociaal plan gelden voor alle projecten. Daarnaast kunnen er bij een project aanvullende afspraken worden gemaakt, specifiek voor dat project. Aanvullende rechten en plichten zijn altijd in het voordeel van betrokken huurders.