Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Overlast melden

Wat vervelend dat u overlast ondervindt.

Wij vinden het bij Baston Wonen belangrijk dat u zich prettig voelt in uw huis én in uw buurt. Een goede sfeer tussen buren is daarbij heel belangrijk. Toch is overlast niet altijd te voorkomen. Mensen wonen in Nederland en soms ook in de gemeente Zevenaar dicht op elkaar en iedereen heeft een eigen levensstijl. Dat levert soms onbegrip op. Het gaat hierbij vaak om geluidsoverlast, maar denk ook aan rommel, vreemde geuren, overlast door kinderen, pesterijen en onkruid uit de tuin van de buren.

Is er een buurtbewoner die overlast veroorzaakt? Dan volgt u in vier stappen het stappenplan Melden Overlast. Komt u er zelf niet uit? Dan helpen wij u graag verder.

De stappen uit het stappenplan staan hieronder toegelicht.

 

Ga eerst zelf in gesprek met uw buren. Het liefst zo snel mogelijk wanneer u last ervaart. Zo voorkomt u dat het erger wordt.

Een vriendelijk praatje lost vaak al veel op. Misschien hebben buren helemaal niet in de gaten dat ze overlast veroorzaken. Meestal komt u er samen wel uit en kunt u goede afspraken met elkaar maken. Probeer samen concrete afspraken te maken om tot een oplossing te komen en de last in de toekomst te beperken.


Tips voor een goed gesprek:

  • Wacht niet te lang voordat u het gesprek aan gaat en maak hetgeen waar u last van heeft meteen bespreekbaar met uw buren.
  • Maak tijd voor het gesprek en maak het persoonlijk. Bel aan of maak een praatje over de heg of het balkon. Dat werkt beter dan een briefje door de brievenbus.
  • Zorg voor een vriendelijk gesprek. Blijf kalm en toon respect voor uw buren. Bent u boos? Dan kunt u het beste even wachten tot de boosheid gezakt is.
  • Denk van tevoren na over wat u wilt zeggen. Vertel waar u last heeft en geef concrete voorbeelden. Bedenk ook alvast een paar oplossingen die u kunt voorleggen aan uw buren.
  • Vraag of uw buren misschien ook last hebben van u. Daarmee geeft u hen ruimte om ook hun beleving te delen.


 

 

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de hulp inroepen van Buurtbemiddeling Westervoort, Duiven en Zevenaar. Dit team van goed getrainde bemiddelaars, is gespecialiseerd in het oplossen van conflicten tussen buren. Zij stellen zij zich neutraal op en proberen de ruziënde buren weer met elkaar in gesprek te brengen en zelf tot oplossingen te laten komen. Buurtbemiddeling WDZ heeft een geheimhoudingsplicht en de hulp is helemaal gratis. 

 

Op de website van Buurtbemiddeling vindt u uitgebreide informatie en alle contactgegevens:

www.buurtbemiddelingWDZ.nl 

 

Heeft een gesprek met uw buren niet geholpen? En kan Buurtbemiddeling het ook niet oplossen? Dan kunt u de burenoverlast formeel melden bij Baston Wonen. Hiervoor vult u het Meldingsformulier Overlast in. LET OP: Zonder dit ingevulde formulier nemen wij uw melding niet in behandeling. Het formulier moet bovendien volledig ingevuld zijn.

Het formulier kunt u hier downloaden. Het volledig ingevulde formulier stuurt u naar Baston Wonen:

  • per email naar: info-at-baston.nl
  • per post
  • of u geeft het persoonlijk af tijdens openingstijden op ons kantoor


Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met onze collega’s van de klantenservice. Zij helpen u graag en zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0316 – 58 03 58.

 

Nadat u het meldingsformulier heeft opgestuurd nemen wij uw melding in behandeling. Samen met u en uw buren proberen we de overlast op te lossen. Hieronder leest u hoe dat verloopt.

 

1             Check op volledigheid en juistheid
Als u het meldingsformulier heeft ingediend wordt door onze Klantenservice een eerste check op volledigheid en juistheid van het formulier gedaan. Missen er gegevens? Of zijn sommige antwoorden onduidelijk? Dan neemt een klantconsulent contact met u op om het formulier compleet te maken.

2             Ontvangstbevestiging
U ontvangt van ons een bevestiging dat wij uw melding hebben ontvangen. Deze krijgt u van ons in ieder geval altijd per e-mail. Heeft u de melding per post verstuurd? Dan ontvangt u ook per post een ontvangstbevestiging.

3             Contact met Baston Wonen
Binnen 14 werkdagen neemt één van de sociaal consulenten contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens de afspraak wordt de melding besproken en kunt u eventueel meer toelichting geven. Samen bekijken we wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. Als het nodig is, werken we daarbij samen met andere partijen, bijvoorbeeld de politie, de gemeente en hulpverlening.

4             Bijhouden van een logboek
Meestal vragen wij u om een tijdje een logboek bij te houden. Zo krijgen we nog meer inzicht in de ernst van de overlast en hoe vaak het voorkomt. In het logboek schrijft u dit op. Het kan zijn dat we u ook vragen om foto’s, filmbeelden of bijvoorbeeld geluidsopnamen te maken. Houd er rekening mee dat meldingen die u ergens anders over de overlast doet (bijvoorbeeld bij de politie) niet bij Baston Wonen terecht komen. Zet deze meldingen daarom ook in het logboek. 

5             Buurtonderzoek
Als het nodig is, starten we een buurtonderzoek. Daarin verkennen we of er misschien meer mensen zijn die dezelfde klachten hebben.

6             Afspraken overlastgever
De sociaal consulent van Baston Wonen neemt in eerste instantie contact op met de overlastgever. We maken afspraken over het oplossen van de overlast en bieden waar het nodig is ondersteuning aan.

7             Juridische procedure
Bij ernstige overlastsituaties waarin we er met de overlastgever echt niet uit komen, kan Baston Wonen een juridische procedure starten. We vragen dan aan de rechter om een oplossing voor de overlast af te dwingen.

Mag ik anoniem melden?
Anonieme meldingen nemen wij niet in behandeling. Wij hebben de gegevens van de melder en de overlastveroorzaker nodig om stap 4 van het stappenplan Melden Overlast goed te kunnen doorlopen.

Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw gegevens en uw melding. Wij geven uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld nooit actief door aan de overlastgever. Alleen als u ons daarvoor toestemming geeft. Houd er rekening mee dat overlastveroorzakers soms toch zelf kunnen achterhalen wie de melding heeft gedaan.

Hoe lang duurt de afhandeltermijn van een overlastmelding?
Problemen met overlast kunnen vaak niet snel opgelost worden. Houd er daarom rekening mee dat de afhandeling van uw melding tijd in beslag neemt en enige weken tot soms zelfs wel maanden kan duren. Wij houden u telefonisch of per e-mail op de hoogte van de stand van zaken.

Ik maak mij zorgen over de (psychische) gezondheid van een van mijn buren. Wat moet ik doen?
Als u ernstige zorgen heeft over uw buren of er sprake is van een crisissituatie, belt u dan de politie via 112.
Als er geen sprake is van een situatie waar direct op gehandeld moet worden, maar u wel zorgen heeft, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice van Baston Wonen. Zij helpen u dan verder.

Kan ik als bewoner van een VvE ook een melding maken?
In sommige complexen wonen zowel particuliere eigenaren als huurders van Baston Wonen. Er is dan een VvE (Vereniging van Eigenaren). We noemen dit gemengde complexen.  

Bent u huurder van Baston Wonen in een gemengd complex? Dan kunt u overlast gewoon bij ons melden via dit formulier.
Bent u eigenaar in een VvE? In de splitsingsakte of huishoudelijk reglement staan meestal regels om onrechtmatige hinder te voorkomen. Daarin staat mogelijk ook wat de VVE kan doen als de regels niet worden nageleefd. 

Als u de overlast schriftelijk wilt melden, kunt u contact opnemen met de VvE-vertegenwoordiger van Baston Wonen. Heeft u hier geen emailadres van? Neem dan contact op met het bestuur van de VvE. Bij ernstige overlast kunt u ook contact opnemen met de politie of een melding bij de gemeente maken.

Het gedrag van de overlastgever verandert niet. Wat nu?
Als de overlast ondanks de gesprekken en gemaakte afspraken  niet overgaat, dan gaat de sociaal consulent van Baston Wonen opnieuw in gesprek met de overlastgever. We maken dan scherpere afspraken. Alles wordt steeds schriftelijk vastgelegd, zodat wij een dossier kunnen opbouwen. Iedere schriftelijke melding, ook nieuwe meldingen, komt in het dossier. Het is daarom belangrijk dat u ons blijft informeren en het logboek bijhoudt.

Wat moet ik doen als ik weet of vermoed dat mijn buren hennep kweken?
Het kweken van hennep is strafbaar en in strijd met onze huurvoorwaarden. Een hennepkwekerij veroorzaakt vaak stank- en wateroverlast en er ontstaat brandgevaar. Neem wanneer u weet of vermoed dat ergens hennep wordt gekweekt contact op met de politie (0900 – 8844) of geef dit anoniem door bij Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). Als er daadwerkelijk sprake is van een strafbaar feit, dan neemt de politie ook contact op met Baston Wonen. U hoeft dit daarom niet apart bij ons te melden.

Wanneer moet ik de politie inschakelen?
Als er sprake is van een noodsituatie, dan belt u 112.
Is er geen sprake is van spoed, maar heeft u wel de politie nodig? Belt u dan 0900 – 8844.