Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Huurders met een huur boven € 633,25 (een- en tweepersoonshuishoudens) of
€ 678,66 (drie of meer personen) per maand én een laag inkomen hebben in 2021 eenmalig recht op huurverlaging.

In maart krijgen alle huurders die voor een huurverlaging in aanmerking komen, op basis van het inkomen in 2019, van ons een brief met een voorstel. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Huurders die te maken hebben gehad met een inkomensdaling in 2020 of 2021 kunnen de huurverlaging zelf aanvragen.

Of uw huur wordt verlaagd hangt af van uw inkomen en gezinssamenstelling. Voor half maart controleren we bij de Belastingdienst welke huurders in aanmerking komen, die in een woning met een huur hoger dan € 633,25 wonen. De Belastingdienst gebruikt daarvoor uw inkomen uit 2019 en laat ons weten of u boven of onder een bepaalde grens valt, niet wat u precies uw inkomen is. De Belastingdienst informeert u dat er persoonlijke gegevens zijn opgevraagd.

Klik hier voor de tabel waarop u ziet wat de huurgrenzen en de inkomensgrenzen voor eenmalige huurverlaging zijn.

 

De nieuwe huur wordt € 633,25 of € 678,66 euro per maand. Dat hangt af van hoe uw huishouden eruit ziet. Het gaat om uw kale huur, ook wel netto huur genoemd. Dat is de huur zonder bijkomende kosten zoals servicekosten.

Wij vragen bij de Belastingdienst op welke huurders op basis van hun inkomen in 2019 in aanmerking komen voor huurverlaging. Die mensen krijgen van ons een brief met daarin de nieuwe huur. U hoeft daarvoor niets te doen.

De huurverlaging gaat uiterlijk op 1 april 2021 in. U krijgt voor 1 april 2021 van ons een brief daarover. Daarin staat ook wat uw nieuwe huur wordt.

Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. U kunt een proefberekening maken via toeslagen.nl. Geef uw nieuwe huur en uw eventueel gewijzigde inkomen door aan Belastingdienst/Toeslagen via toeslagen.nl. Baston Wonen geeft uw huurverlaging ook door aan de Belastingdienst.

Is uw inkomen gedaald of uw huishoudenssamenstelling veranderd waardoor u nu binnen de grenzen voor eenmalige huurverlaging valt, dan kunt u schriftelijk bij ons een huurverlaging aanvragen. Stuur volgende stukken per post of mail naar ons:

  • schriftelijk verzoek tot huurverlaging. Hiervoor kunt het onderstaande formulier gebruiken;
  • Salarisstroken of uitkeringsspecificaties van de laatste 6 maanden van alle leden van het huishouden van 27 jaar of ouder óf een bewijs van de boekhouder als u ondernemer bent;
  • verklaring van de huidige samenstelling van uw huishouden met geboortedatums. U kunt dit zelf opstellen en ondertekenen.

 

Wilt u een aanvraag indienen? Dan kan dit via info-at-baston.nl of per post naar Baston Wonen Postbus 54 6900 AB Zevenaar

Alle huurders van Baston Wonen die een kale huurprijs van meer dan € 633,25 hebben, ontvangen een brief. Is uw huurprijs lager, dan ontvangt u geen brief.

Baston Wonen krijgt van de Belastingdienst gegevens over uw inkomen en uw huishouden. Vanwege uw privacy krijgen wij niet zomaar alle gegevens, maar krijgen wij een code. Deze code bestaat uit een letter en een cijfer. De letter geeft aan of uw inkomen in de categorie ‘laag inkomen’ valt. Het cijfer geeft aan hoeveel personen er op uw adres wonen. Hiermee weten wij uw maximale huurprijs.

De Belastingdienst gebruikt uw inkomensgegevens uit 2019 om te bepalen of u in de categorie ‘laag inkomen’ valt. De Belastingdienst gebruikt hiervoor het inkomen van iedereen die op uw adres woont.

Heeft u thuiswonende kinderen? Alleen als zij 27 jaar of ouder zijn, telt hun inkomen mee. Het inkomen van kinderen tot en met 26 jaar telt niet mee. Er wordt gekeken naar de leeftijd op de actuele datum.

Is uw inkomen gedaald en vraagt u op basis van het inkomen van de laatste 6 maanden een eenmalige huurverlaging aan, dan gaat het om het bruto inkomen. Heeft u de laatste 6 maanden een dertiende maand of vakantiegeld gehad, dan wordt dit gehalveerd en mee geteld bij het inkomen van de laatste 6 maanden.

De Belastingdienst kijkt of er in een woning geen oudere bewoners zijn. Als die er niet zijn dan zijn de huurders geen kinderen en telt hun inkomen gewoon mee. Als er wel oudere bewoners zijn, dan telt de Belastingdienst het inkomen van degenen tot 27 jaar niet mee.

Nee, want bij overlijden heeft het huishouden een andere samenstelling. De achterblijvende huurder kan eventueel meteen aantonen dat het huishoudinkomen de voorgaande 6 maanden lager was. Het inkomen van het overleden lid van het huishouden telt niet mee. Ook kan door het overlijden de lagere aftoppingsgrens van toepassing worden.

Het kan zijn dat uw inkomen sinds 2019 is veranderd. Of dat uw huishouden sinds februari 2021 is veranderd. Als u op 1 april 2021 geen bericht van ons heeft ontvangen, kunt u zelf een verzoek tot huurverlaging indienen. 

Als u op 1 april 2021 geen bericht van ons heeft ontvangen, kunt u zelf om huurverlaging vragen. Het kan zijn dat wij uw huur niet verlagen. Als u vindt dat de huurprijs ten onrechte niet wordt verlaagd, dan kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Op de website van de Huurcommissie kunt u zien of uw huur te hoog is. Kijkt u hiervoor op https://www.huurcommissie.nl/huurprijscheck of bel naar telefoonnummer 1400.

Nee, de regeling eenmalige huurverlaging 2021 geldt alleen in 2021.

Met uw nieuwe huurprijs en inkomen heeft u mogelijk recht op huurtoeslag. Bij de Belastingdienst kunt u meer lezen over toeslagen. U kunt daar ook een proefberekening maken of u huurtoeslag krijg en hoeveel

Kreeg u voor de huurverlaging al huurtoeslag? Geef dan zo spoedig mogelijk aan de Belastingdienst door dat uw huur verandert. Zo voorkomt u dat u achteraf geld moet betalen. 

Als u de huur via een automatische incasso betaalt, hoeft u niets te doen. Wij passen het huurbedrag voor u aan. Laat u de huur automatisch overschrijven via uw bank? Dan moet u zelf het bedrag aanpassen. Geef het nieuwe huurbedrag tijdig aan uw bank door.

Nee, is uw woning van een corporatie maar huurt u van bijvoorbeeld een zorginstelling dan komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.

Het gaat om de kale huur die verlaagd wordt. Servicekosten worden niet mee genomen.

Het is een eenmalige, structurele huurverlaging. De huurverlaging blijft. Vanaf 2022 krijgt u over dit nieuwe bedrag wel weer de gebruikelijke jaarlijkse huurverhoging.

De peildatum voor de AOW leeftijd is 1 januari 2021 of als u zelf een verzoek indient, de leeftijd op de datum van het huurverlagingsverzoek.

Geef uw nieuwe huur zo spoedig mogelijk door aan de Belastingdienst indien u huurtoeslag ontvangt. Zo voorkomt u dat u later moet terug betalen.

Om te zien of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging, hebben wij informatie ontvangen over uw inkomen en huishouden in de vorm van een code.