Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Huurtoeslag

Is de huur die u betaalt voor uw woning te hoog in verhouding tot uw inkomen? Dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Dankzij de huurtoeslag kunnen uw maandelijkse woonlasten verminderen. Of en hoeveel huurtoeslag u ontvangt, hangt af van:

  • uw leeftijd
  • uw inkomen of dat van uw medebewoner(s)
  • uw spaargeld
  • uw gezinssamenstelling
  • de woning waarin u woont
  • de huurprijs en eventuele servicekosten die u betaalt

 

Maak dan een proefberekening op www.toeslagen.nl of bel met de Belastingtelefoon 0800 - 05 43. Voor het invullen van de aanvraag voor huurtoeslag heeft u uw burgerservicenummer (dit staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs) en een recente huurspecificatie nodig.

Verandert de samenstelling van uw huishouden? Of verandert uw inkomen of dat van uw medebewoner? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Het kan invloed hebben op uw huurtoeslag.

De huurtoeslag wordt uitbetaald door de Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt de huurtoeslag rechtstreeks op uw rekening. U betaalt zelf de volledige huur aan Baston Wonen.