Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Medehuurderschap

Een huurovereenkomst kan op naam van één of meerdere personen staan. Wilt u de naam op de overeenkomst wijzigen omdat u bijvoorbeeld gaat scheiden of uw medehuurder overleden is? U kunt de naam door ons laten wijzigen als u huurder bent.

In andere gevallen bent u alleen medehuurder als uw naam ook op de huurovereenkomst staat. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Staat u nog niet op de huurovereenkomst, dan kunt u in sommige situaties medehuurderschap aanvragen. 

Bent u getrouwd of hebt u geregistreed partnerschap? Dan wordt u volgens de wet automatisch medehuurder. U moet dit nog wel aan ons laten weten. Dat kan door middel van het formulier voor naamswijziging.

Gaat u scheiden en is de woning aan u toegewezen in het echtscheidingsconvenant, laat dit dan aan ons weten. Dat kan door middel van het formulier voor naamswijziging.

Is uw medehuurder overleden, dan wordt u volgens de wet automatisch medehuurder. U moet dit nog wel aan ons laten weten. Dat kan door middel van het formulier voor naamswijziging.

U kunt iemand als medehuurder aan het huurcontract laten toevoegen.  U klikt op onderstaande link voor het aanvraagformulier en de regels.

Aanvraagformulier-medehuurderschap-25-maart-2021.pdf

 

U heeft gezamenlijk de huurovereenkomst getekend en één van u beiden wil afstand doen van de huurovereenkomst, hoe werkt dat? U leest het op onderstaand aanvraagformulier met de regels.

 

Aanvraagformulier-afstandsverklaring-25-maart-2021.pdf

Een kind kan in principe niet de status van medehuurder verkrijgen, omdat een ouder/kind relatie niet wordt gezien als een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Normaal gesproken blijft een kind niet voor altijd bij zijn ouders wonen. Ten aanzien van een broer en zus geldt hetzelfde. Ook hier is het aannemelijk dat één van de twee personen de woning verlaat.