Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Medehuurderschap

Bent u getrouwd of hebt u geregistreerd partnerschap? Dan wordt u volgens de wet automatisch medehuurder. U moet dit nog wel aan ons laten weten.
In andere gevallen bent u alleen medehuurder als uw naam ook op de huurovereenkomst staat. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Staat u nog niet op de huurovereenkomst, dan kunt u medehuurderschap aanvragen. 

U kunt iemand als medehuurder aan het huurcontract laten toevoegen.  U klikt op onderstaande link voor het aanvraagformulier en de regels.

Aanvraagformulier en regels medehuurderschap

 

U heeft gezamenlijk de huurovereenkomst getekend en één van u beiden wil afstand doen van de huurovereenkomst, hoe werkt dat? U leest het op onderstaand aanvraagformulier met de regels.

Formulier en regels beeindigen medehuurderschap

Een kind kan in principe niet de status van medehuurder verkrijgen, omdat een ouder/kind relatie niet wordt gezien als een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Normaal gesproken blijft een kind niet voor altijd bij zijn ouders wonen. Ten aanzien van een broer en zus geldt hetzelfde. Ook hier is het aannemelijk dat één van de twee personen de woning verlaat.