Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

De huur opzeggen

Wilt u de huur opzeggen van uw woning, garage of parkeerplaats? U kunt elke dag van de maand de huur opzeggen. We raden u aan om de huur zo vroeg mogelijk op te zeggen. Hierdoor is de kans groter dat er een nieuwe huurder bekend is als u vertrekt. Met de nieuwe huurder kunt u onderling zaken afstemmen en overnames afspreken. U zegt uw huur minimaal één maand voor uw vertrek op.

De huurovereenkomst kunt u alleen schriftelijk opzeggen. Hiervoor zijn drie mogelijkheden:
1. U logt in in uw persoonlijke omgeving in Mijn Baston Wonen.

2. Het opzeggingsformulier van Baston Wonen downloaden, invullen en terugsturen (info@baston.nl). Het formulier is eventueel ook te verkrijgen aan de balie bij ons op kantoor.
a. Huuropzeggingsformulier woning
    Huuropzeggingsformulier woning.pdf
b. Huuropzeggingsformulier woning bij overlijden
    Huuropzeggingsformulier woning bij overlijden.pdf
c. Huuropzeggingsformulier garage/parkeerplaats
    Huuropzeggingsformulier garage/parkeerplaats.pdf  

3. Een brief schrijven
In deze brief geeft u aan dat u de huur wilt opzeggen en per wanneer u dit wilt doen. Het opzeggingsformulier of de opzeggingsbrief voorziet u van uw handtekening, naam en datum. Wanneer de huurovereenkomst op twee namen staat, ondertekent u beiden. Dit geldt ook voor gehuwde partners.
Het formulier of de brief kunt u per post opsturen naar:
Baston Wonen
Postbus 54
6900 AB  ZEVENAAR
Emailen naar info@baston.nl of afgeven aan de balie bij ons op kantoor kan ook.

 

Wanneer een huurder overlijdt, zorgt een erfgenaam voor de huuropzegging. Bij het opzeggingsformulier of de opzeggingsbrief moet door de erfgenaam een kopie van de overlijdensakte worden bijgevoegd.

De opzegtermijn van uw huurovereenkomst is minimaal één maand. U kunt de overeenkomst laten beëindigen op alle werkdagen. De dag waarop de huurovereenkomst eindigt mag niet in het weekend of op feestdagen vallen.

 

De huurder levert de woning leeg, schoon, heel en veilig op, volgens de gemaakte afspraken tijdens de voorinspectie. De checklist hieronder helpt u daarbij.

 • Keuken, badkamer en toilet zijn schoon en vetvrij
 • Deuren, ramen en kozijnen zijn schoon en vetvrij
 • De woning is vrij van nicotineaanslag
 • Kranen en (wand)tegels zijn vrij van kalk en zeepresten
 • De woning is geheel leeg en bezemschoon (incl. zolder en berging)
 • Stofresten en vuil in de woning zijn verwijderd en/of opgeruimd
 • Loszittend en/of beschadigd behang is verwijderd
 • Lijmresten op vloeren/trappen zijn zodanig verwijderd dat de volgende bewoner direct vloerbedekking kan leggen
 • De tuin ziet er verzorgd uit: de begroeiing is niet te hoog, er is geen overdadig onkruid en er ligt geen zwerfvuil in de tuin
 • Alle sleutels zijn aanwezig
 • Van de achtergebleven spullen is een door de vertrekkende en nieuwe huurder getekend overnameformulier aanwezig
 • Vuilcontainers zijn leeg en schoon

 

De sleutels overhandigt u tijdens de eindinspectie persoonlijk aan de aanwezige medewerker van Baston Wonen.

 

Wilt u afval brengen? Als inwoner van de gemeente Zevenaar kan dit bij het aanbiedstation aan de Didamseweg 111. U lees hier meer over op de website van de gemeente Zevenaar.

https://www.zevenaar.nl/afval-brengen

Bij de eindinspectie controleert een medewerker van Baston Wonen samen met de huurder of de werkzaamheden (goed genoeg) zijn uitgevoerd. Wanneer u de woning niet volgens afspraak oplevert, neemt Baston Wonen de sleutels in ontvangst en laat de werkzaamheden op uw kosten herstellen.Tijdens de voorinspectie is op het opnameformulier herstelwerkzaamheden vastgelegd wat vóór de oplevering nog moet gebeuren in uw woning. U ontvangt hiervan als huurder ook een exemplaar. 

Dat kan in sommige gevallen. Overleg eventuele overnamen wel altijd met de medewerker van Baston Wonen tijdens de voorinspectie. Een ruimte waarin werkzaamheden uigevoerd gaan worden moet leeg worden opgeleverd. Wanneer u spullen ter overname wilt aanbieden (bijv, tapijt/laminaat, deurmatten, gordijnen of zonwering), regelt u dit zelf met de nieuwe bewoner. Baston Wonen bemiddelt hierin niet. Alleen de spullen waarmee wij akkoord gaan, mogen ter overname worden aangeboden.
De nieuwe huurder moet akkoord gaan met de overname en daarvoor het overnameformulier ondertekenen. Als nog geen nieuwe huurder bekend is, moet u alle spullen voor de eindcontrole of op de laatste huurdag zelf uit de woning verwijderen.