Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

De huur betalen

U betaalt uw huur steeds een maand vooruit. Dat hebben we met elkaar afgesproken in de huurovereenkomst. Heeft u een vraag over de huur? Dan vindt u hieronder de veelgestelde vragen over het betalen van de huur, de huurprijs maar ook over de servicekosten. Wilt u openstaande posten betalen of een betalingsregeling treffen? Dan kunt u hiervoor met uw persoonlijke gegevens inloggen in "Mijn Baston Wonen".

Iedere maand betaalt u de huur vooruit. Dit doet u vóór de eerste van de komende maand.

Betrekt u een nieuwe woning? U betaalt dan de eerste maandhuur en administratiekosten voordat u de sleutel van de woning ontvangt. U kunt bij het ondertekenen van het huurcontract bij ons op kantoor pinnen.

De huurprijs bestaat uit de kale huur en bijkomende kosten. Bijkomende kosten zijn bijvoorbeeld servicekosten. De samenstelling van de huurprijs staat op uw huurspecificatie. Deze kunt u inzien via "Mijn Baston Wonen".

Maakt uw woning deel van een appartementencomplex? Dan betaalt u in veel gevallen naast de kale huur ook servicekosten. Deze kosten betaalt u bijvoorbeeld voor verwarming en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes of voor groenonderhoud. Dit bedrag is een voorschotbedrag. Elk jaar berekenen we het daadwerkelijke verbruik. Het verschil brengen we in rekening bij de betreffende huurders. Als u te weinig heeft betaald, moet u bij betalen. Heeft u teveel betaald, dan ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug. U ontvangt de afrekening van de servicekosten jaarlijks binnen zes maanden na het verstrijken van het kalenderjaar. Dit betekent dat u voor 1 juli bericht ontvangt.  

U kunt op 2 manieren de maandelijkse huur betalen.

1. U machtigt Baston Wonen door middel van een automatische incasso. Op de 1e werkdag van de maand wordt de huur van de rekening van de huurder afgeschreven. Ook de jaarlijkse huuraanpassing wordt door Baston Wonen automatisch verwerkt. De machtiging kan door de huurder op ieder gewenst moment weer worden ingetrokken.Wilt u per automatische incasso betalen? Download dan hier het  machtigingsformulier.

Doorlopende-SEPA-machtiging.pdf

2. De huurder geeft de bank een machtiging tot automatische incasso op de 1e werkdag van de maand.
Bankrekeningnummer, Rabobank: IBAN NL10 RABO 0374 8715 07

Achterstanden kan men betalen door te pinnen op het kantoor van Baston Wonen, elke werkdag tussen 08.00 en 12.30 uur.

Betaalt u de huur niet op tijd of helemaal niet, dan ontvangt u van ons een sommatiebrief. Betaalt u na het ontvangen van deze sommatiebrief nog steeds niet, dan schakelen we een deurwaarder in. Dat brengt altijd extra hoge kosten voor u met zich mee. Uiteindelijk kan dit zelfs tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning leiden. Uiteraard willen we het niet zover laten komen.

Neem dus direct contact met ons op via incasso-at-baston.nl wanneer het (tijdelijk) niet lukt om de huur te betalen. We zoeken graag samen met u naar een oplossing. Hoe langer u wacht, hoe groter het probleem vaak wordt. Dus aarzel niet en neem gerust contact met ons op!

Vanaf 1 januari 2021 delen wij contactgegevens van huurders met een betaalachterstand met de gemeente. Volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn wij dit verplicht. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld. De gemeente gebruikt deze gegevens om contact op te nemen. Huurders ontvangen daarmee gratis en vrijblijvend een aanbod voor hulp bij het oplossen van schulden. De gemeente stuurt in de meeste gevallen een brief, maar het kan ook zijn dat ze telefonisch contact opnemen of aanbellen.

Problemen met het betalen van de huur?
Hebt u moeite met het betalen van de huur? Bijvoorbeeld omdat u werkt als zzp’er en nu geen inkomen heeft. Of omdat u op basis van een nul-uren contract (bijvoorbeeld omdat u in de horeca werkt) nu tijdelijk geen salaris ontvangt. Neem dan snel contact met ons op, zodat onze incassoconsulenten samen met u naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Mogelijke oplossingen: 

 • Een betalingsregeling voor uw huur.
   
 • Huurt u een sociale huurwoning dan heeft u wellicht recht op huurtoeslag. Op www.belastingdienst.nl/toeslagen staan de voorwaarden. U kunt direct een proefberekening maken waarbij u kunt zien of u huurtoeslag kunt krijgen en aanvragen. Misschien heeft u ook recht op andere toeslagen. U kunt geen huurtoeslag aanvragen als u een vrije sectorwoning huurt.
   
 • Soms is uw huurprijs te hoog voor huurtoeslag en kunt u huurverlaging aanvragen.
   
 • Via de gemeente Zevenaar kunt u als zzp’er aanspraak maken op Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Hiervoor kunt u de gemeente zelf benaderen.

Mogelijke oplossingen voor huurders met te hoge woonlasten

Heeft u een structurele inkomensterugvel, bijvoorbeeld door pensionering, arbeidsongeschiktheid of een scheiding kunt u afhankelijk van uw situatie in aanmerking komen voor een urgentie voor verhuizing naar een goedkopere huurwoning of een huurverlaging van uw huidige woning. Als dit voor u van toepassing is kunt u daarover altijd contact met ons opnemen.
 

Uitstel van betaling of een betalingsregeling
De impact van de coronacrisis is groot. Het kan zijn dat het inkomen van huurders deels of helemaal in gevaar komt. Doordat het werk wegvalt of als er sprake is van arbeidstijdsverkorting. Dit geldt ook voor de ZZP’ers waarvoor het niet langer mogelijk is om hun werk voort te zetten. De overheid zet een groot pakket aan maatregelen in om de economische gevolgen voor deze mensen te beperken. Ondanks deze maatregelen kunnen huurders tijdelijk of langer in de knel komen.

In principe lopen de huurbetalingen gewoon door (bijvoorbeeld via automatische incasso). Huurders kunnen door tijdelijk inkomensverlies echter in problemen komen en niet meer in staat zijn de huur te betalen. We bieden daarbij coulance en als de huurder dit bij ons meldt en stellen wij het automatisch incasseren uit. Let op: We treffen een aangepaste regeling voor huurders die kunnen aantonen dat ze betalingsproblemen hebben als gevolg van het coronavirus.

 

 

 

Bij het Financieel Trefpunt in Zevenaar kan elke inwoner op dinsdagochtend binnenlopen met een vraag over geld, inkomen, digitale zaken en administratie. Een afspraak maken is niet nodig.

Het Financieel Trefpunt wordt verzorgd door vrijwilligers van de formulierenbrigade van Caleidoz, de sociaal raadslieden van Sante Partners en de bibliotheek van Kunstwerk!

Samen beantwoorden zij vragen van inwoners over allerlei onderwerpen. Denk daarbij aan vragen zoals:

 • Kom ik in aanmerking voor toeslagen?
 • Mijn financiële situatie is veranderd, wat moet ik nu?
 • Ik ben mijn baan verloren, wat moet ik nu?
 • Een DigiD aanvragen, hoe werkt dat?
 • Mijn administratie is een chaos, wie helpt me alles weer op orde te brengen.

Het Financieel Trefpunt is elke dinsdag open van 09.00 tot 11.30 uur. Je vindt het trefpunt in de spreekkamers tegenover het Filmhuis, in de Turmac Cultuurfabriek. Het adres is Kerkstraat 27 in Zevenaar.