Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Asbest roept altijd veel vragen op. Zeker over hoe je ermee moet omgaan en wat de gevaren voor de gezondheid kunnen zijn. Daarom geven we hier antwoord op de meest gestelde vragen.

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne, kleine vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat ze niet met het blote oog te zien zijn. Deze vezels zijn tussen 1945 en
1993 in (bouw)materiaal in woningen gebruikt. Sinds 1993 is gebruik van asbest verboden.

Als uw woning in 1994 of later is gebouwd, dan zijn er geen asbesthoudende materialen bij de bouw gebruikt.
Is uw woning van voor 1994 dan is de kans aanzienlijk dat er wel asbest is gebruikt bij de bouw.

In woningen die voor 1994 gebouwd zijn kan asbest voorkomen. Asbest is tot 1994 op verschillende manieren gebruikt, niet alleen in bouwmaterialen.

Waar kan ik asbest onder andere tegenkomen?
• Op plekken die door weersinvloeden aan slijtage onderhevig zijn. Bijvoorbeeld: gevels, daken, op schuren en garages.
• Als brandwerend plaatmateriaal. Bijvoorbeeld in garages, in meterkasten, rond schoorstenen, ventilatiekanalen en cv-ketels.
• In vensterbanken en plantenbakken.
• In oudere woningen kan asbest ook niet zichtbaar zijn verwerkt, bijvoorbeeld in het beton.
• In sommige soorten vinyltegels en vinyl/zeil, geproduceerd voor 1984.
• In huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen. Bijvoorbeeld in een gevelkachel of geiser.

Vraag dan altijd vooraf advies bij ons.
U kunt een e-mail sturen naar: info@baston.nl. Telefonisch zijn wij van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0316 - 58 03 58.
Verwijder nooit zelf asbest!
 

Zolang asbest onbeschadigd is, is er niets aan de hand. Dan vormt asbest geen risico voor de gezondheid.

Bij vrijkomen van een woning
Om de overlast voor een zittende huurder te beperken laat Baston Wonen elke woning, van voor 1994, die vrijkomt voor de verhuur onderzoeken op eventuele aanwezigheid van asbest. De medewerker maakt tijdens de 1e woningcontrole een inspectieformulier op. Hiervan krijgt de vertrekkende huurder een exemplaar. Als er asbest wordt gevonden, in het interieur van de woning, waar het een risico vormt voor de bewoner wordt dit op het formulier aangegeven. Het asbesthoudende materiaal wordt door en op kosten van Baston Wonen na ontruiming van de woning verwijderd (ook b.v. zeil en vloerbedekking).

Onderhoud en renovatie van een woning
Het verwijderen (saneren) van asbesthoudend materiaal in gevels en dak wordt zoveel mogelijk in combinatie met planmatig onderhoud uitgevoerd.

Bij vervangen van een keuken, badkamer of toilet
Wordt er vooraf door een gespecialiseerd bedrijf een asbestonderzoek gedaan. Als er sprake is van astbest wordt er met de zittende huurder afspraken gemaakt over het door Baston Wonen te laten verwijderen asbest.

 

Bij een melding van asbest gebeurt het volgende. Er komen controleurs om metingen te verrichten. Daarna gaat een door ons ingehuurd bedrijf aan de slag met de verwijdering van asbest. Tijdens de werkzaamheden wordt er ter plaatse gecontroleerd en vervolgens komt er nog een eindcontrole. U ziet dan mensen in witte pakken lopen. Zij moeten zich zo beschermen omdat zij elke dag met asbest werken.

Dat is bijna nooit nodig. U mag alleen niet in de ruimte komen waar wordt gewerkt. Het kan zijn dat het niet praktisch is om in uw huis te blijven, bijvoorbeeld omdat u niet in een gang of op de overloop mag komen. In overleg met u zoeken we dan naar de beste oplossing.