Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Elke vier jaar onderzoekt en beoordeelt een onafhankelijk bureau de prestaties van een woningcorporatie in relatie tot de ‘prestatieafspraken’ die de corporatie maakte met gemeente en huurders. Daarbij worden diverse stakeholders nauw betrokken.

Onderstaand vindt u het visitatierapport en de bestuurlijke reactie op het visitatierapport.

Visitatierapport-2015-2018-Baston-Wonen.pdf

Bestuurlijke-reactie-visitatie-Baston-Wonen-2015-tm-2018.pdf