Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

0316 - 58 03 58 | info@baston.nl |

Zes woningcorporaties in de regio Arnhem (waaronder Baston Wonen, Portaal, Vivare, Volkshuisvesting, Woningstichting Heteren en Woonstichting Valburg) hebben een gezamenlijke onafhankelijke klachtencommissie, de Klachtencommissie Woningcorporaties Arnhem. Deze Klachtencommissie behandelt klachten van huurders, toekomstige huurders, of voormalige huurders van een aangesloten corporatie.

De Klachtencommissie zoekt twee nieuwe leden, te weten een lid en een plaatsvervangend lid.

Juli-2022-vacatures-regionale-klachtencommissie-Arnhem.pdf